Den gode trivsel

Der findes ikke nogen standarddefinition af trivsel, da det er et personligt begreb, der betyder forskellige ting for forskellige mennesker. Der er dog nogle fælles temaer, som ofte dukker op, når folk taler om trivsel. Disse omfatter følelser af lykke og tilfredshed, en følelse af at have kontrol over sit liv, et godt fysisk helbred, stærke sociale relationer og en følelse af at have et formål eller en mening med livet. Velfærd handler ikke kun om individuel lykke; det omfatter også kollektive foranstaltninger som f.eks. samhørighed i lokalsamfundet og miljømæssig bæredygtighed. I sidste ende handler velvære om at skabe et liv, der er behageligt og tilfredsstillende, både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Hvordan definerer man god trivsel?

Velvære kan defineres på mange forskellige måder, men en almindelig definition er “en tilstand af fysisk, mental og følelsesmæssig sundhed” Med andre ord betyder god trivsel, at man føler sig godt tilpas fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

Der er mange forskellige faktorer, der bidrager til godt velvære. Nogle af disse faktorer er bl.a. at have en følelse af at have et formål med livet, at føle sig forbundet med andre, at have et positivt livssyn og at føle sig fysisk sund. Alles definition af godt velvære vil være lidt forskellig, men der er nogle fælles elementer. Brug evt Visma til dine trivselsmålinger, da de har de bedste systemer til dette: https://www.vismaenterprise.dk/my-visma/visma-hr/trivselsmaaling

Det er vigtigt at huske, at velvære ikke kun handler om at være fri for sygdom eller lidelse. Det handler også om at have det godt mentalt og følelsesmæssigt. Hvis du kæmper i ethvert område af dit liv, kan det påvirke dit velbefindende. Der er mange ressourcer til rådighed, som kan hjælpe dig med at forbedre dit velbefindende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to top