+45 9678 0056


Tryghed gennem ro og faste rammer

Sofiehøj, som er en afdeling under Botilbuddet Atterbakken, er et botilbud for socialt udsatte og sårbare voksne. Tilbuddet, der blev etableret i 2016, har til huse på en flot, gammel bindingsværksgård i naturskønne omgivelser ved Haslev i det sydsjællandske og har plads til seks beboere.

Dagligdagen på Sofiehøj er præget af trygge og strukturerede rammer, tilpasset den enkelte borger og dennes behov og formåen. Det daglige socialpædagogiske arbejde er kendetegnet ved en anerkendelse af den enkelte og dennes udfordringer, ligesom vi konstant afvejer forventningerne til borgeren gennem en opmærksomhed på dennes aktuelle sinds- og kognitive tilstand.

Målet er at udvikle borgerens kompetencer og muligheder for at blive ”herre i eget liv”.

På Tilbudsportalen finder du os under “Botilbuddet Atterbakken”.

Botilbuddet Sofiehøj - Bygningen

Tryghed gennem ro og faste rammer

Sofiehøj, som er en afdeling under Botilbuddet Atterbakken, er et botilbud for socialt udsatte og sårbare voksne. Tilbuddet, der blev etableret i 2016, har til huse på en flot, gammel bindingsværksgård i naturskønne omgivelser ved Haslev i det sydsjællandske og har plads til seks beboere.

Dagligdagen på Sofiehøj er præget af trygge og strukturerede rammer, tilpasset den enkelte borger og dennes behov og formåen. Det daglige socialpædagogiske arbejde er kendetegnet ved en anerkendelse af den enkelte og dennes udfordringer, ligesom vi konstant afvejer forventningerne til borgeren gennem en opmærksomhed på dennes aktuelle sinds- og kognitive tilstand.

Målet er at udvikle borgerens kompetencer og muligheder for at blive ”herre i eget liv”.

På Tilbudsportalen finder du os under “Botilbuddet Atterbakken”.

KONTAKT

Afdelingsleder, Rikke Charlotte Hansen

41 77 65 64
rch@ekkofonden.dk

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.