Kategori: Design

Integrerede solceller i moderne byggeri

Vedvarende energi er blevet et centralt element i bekæmpelsen af klimaændringer, og blandt de mange grønne teknologier spiller solenergi en særdeles vigtig rolle. Integrerede solceller, som er solceller indbygget direkte i bygningsmaterialer såsom tagsten…

Back to top