+45 9678 0056


Om Sofiehøj

Sofiehøj er et tilbud godkendt efter Servicelovens § 107. Målgruppen er udsatte voksne, som af forskellige årsager ikke kan få den nødvendige hjælp i de etablerede hjælpesystemer. Borgerne har forskellige funktionsnedsættelser såsom diverse alvorlige sindslidelser (angst, depression, personlighedsforstyrrelser,  ADHD), udviklingshæmning og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

På Sofiehøj arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Vi forsøger at sætte rammer for øget selvværd og selvforståelse og dermed positive forandringer for den enkelte gennem anerkendelse og succesoplevelser.

Fokus er på den enkelte borger og dennes individuelle udfordringer og behov. Målet med et ophold på Sofiehøj er et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar og dermed indhold og mening i tilværelsen.

På Sofiehøj er der døgndækning året rundt.

Botilbuddet Sofiehøj interiør

Om Sofiehøj

Sofiehøj er et tilbud godkendt efter Servicelovens § 107. Målgruppen er udsatte voksne, som af forskellige årsager ikke kan få den nødvendige hjælp i de etablerede hjælpesystemer. Borgerne har forskellige funktionsnedsættelser såsom diverse alvorlige sindslidelser (angst, depression, personlighedsforstyrrelser,  ADHD), udviklingshæmning og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

På Sofiehøj arbejder vi ud fra en relationspædagogisk og anerkendende tilgang. Vi forsøger at sætte rammer for øget selvværd og selvforståelse og dermed positive forandringer for den enkelte gennem anerkendelse og succesoplevelser.

Fokus er på den enkelte borger og dennes individuelle udfordringer og behov. Målet med et ophold på Sofiehøj er et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar og dermed indhold og mening i tilværelsen.

På Sofiehøj er der døgndækning året rundt.

KONTAKT

Aksel Woller, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Sofiehøj

41 77 66 68
aw@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke