+45 9678 0056


Borgerne og pårørende

Det er helt afgørende med et godt og velfungerende forhold mellem både borgerne  og pårørende. Personalet er meget opmærksomme på at bidrage til at vedligeholde og opbygge positive relationer.

Vi anerkender dog også, at nogle borgere ikke ønsker eller kan overkomme at have en tæt kontakt til sine pårørende. Vi lytter til og støtter borgeren i at opretholde og udvikle positive relationer, men hjælper også med at sige fra, hvis de fylder for meget.

Personalet er underlagt tavshedspligt, som også er gældende over for borgernes pårørende. Personalet udtaler sig således ikke om forhold vedrørende borgeren til pårørende eller andre, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

Borgerne og pårørende

Det er helt afgørende med et godt og velfungerende forhold mellem både borgerne  og pårørende. Personalet er meget opmærksomme på at bidrage til at vedligeholde og opbygge positive relationer.

Vi anerkender dog også, at nogle borgere ikke ønsker eller kan overkomme at have en tæt kontakt til sine pårørende. Vi lytter til og støtter borgeren i at opretholde og udvikle positive relationer, men hjælper også med at sige fra, hvis de fylder for meget.

Personalet er underlagt tavshedspligt, som også er gældende over for borgernes pårørende. Personalet udtaler sig således ikke om forhold vedrørende borgeren til pårørende eller andre, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

KONTAKT

Aksel Woller, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Sofiehøj

41 77 66 68
aw@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke