Pårørende til beboer på botilbud | Sofiehøj
+45 9678 0056


Beboere og pårørende

Det er helt afgørende med et godt og velfungerende forhold mellem både beboer og pårørende. Personalet er meget opmærksomme på at bidrage til at vedligeholde og opbygge positive relationer.

Vi anerkender dog også, at nogle beboere ikke ønsker eller kan overkomme at have en tæt kontakt til sine pårørende. Vi lytter til og støtter borgeren i at opretholde og udvikle positive relationer, men hjælper også med at sige fra, hvis de fylder for meget.

Personalet er underlagt tavshedspligt, som også er gældende over for beboerens pårørende. Personalet udtaler sig således ikke om forhold vedrørende beboeren til pårørende eller andre, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

Beboere og pårørende

Det er helt afgørende med et godt og velfungerende forhold mellem både beboer og pårørende. Personalet er meget opmærksomme på at bidrage til at vedligeholde og opbygge positive relationer.

Vi anerkender dog også, at nogle beboere ikke ønsker eller kan overkomme at have en tæt kontakt til sine pårørende. Vi lytter til og støtter borgeren i at opretholde og udvikle positive relationer, men hjælper også med at sige fra, hvis de fylder for meget.

Personalet er underlagt tavshedspligt, som også er gældende over for beboerens pårørende. Personalet udtaler sig således ikke om forhold vedrørende beboeren til pårørende eller andre, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til det.

KONTAKT

Afdelingsleder, Rikke Charlotte Hansen

41 77 65 64
rch@ekkofonden.dk